Drodzy Państwo w Gabinecie Ideal Laser obowiązują zaostrzone procedury sanitarne, które zostały wdrożone zgodnie z wytycznymi, w trosce o Wasze bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

  •  Wszystkie wizyty będą potwierdzane tak jak dotychczas -poprzez sms lub telefonicznie.
  • Wizyty umawiam  wyłącznie telefonicznie.
  • Proszę o punktualne stawianie się na wyznaczone godziny wizyt.
  • W gabinecie proszę o nieużywanie telefonów komórkowych
  • Klientów gabinetu zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia z maja  2020 r. obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej, tj. własnych maseczek przykrywających usta oraz nos.
  • Proszę  o przychodzenie bez osób towarzyszących.
  • Informuję, że do gabinetu będą przyjmowani tylko klienci w dobrym stanie zdrowia, bez objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 (tj. duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar, ból głowy).
  • Przed wejściem do gabinetu proszę o    dezynfekcję rąk oraz do wypełnienia oświadczenia dotyczącego obecnego stanu zdrowia i ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, a także do podpisania świadomej zgody na zabieg  w okresie epidemii.